קשת בן-ציון, ענייני משטרה,התכתבות

01.01.1980 - 31.12.1983

סימול התיק : פ 318 - 9

שייך לארכיון: קשת בן-ציון
סוג התאריך: משוער

תוכן

התכתבות עם: משרד הפנים; ארגון השוטרים הבינלאומי; המועצה הציבורית לרווחת השוטרים והסוהרים;
הועד הציבורי
למען השוטר; שרות בתי הסוהר.
נושאים עיקריים: אימוץ אסירי ציון ע"י ארגון השוטרים הבינלאומי; הענקת העיטורים לאנשי משטרת ישראל; הקמת חדרי תרבות בבתי סוהר.