קשת בן-ציון, ענייני משפט, התכתבות

01.01.1956 - 31.12.1983

סימול התיק : פ 318 - 8

שייך לארכיון: קשת בן-ציון
סוג התאריך: משוער

תוכן

התכתבות עם: משטרת ישראל; שר המשפטים שמואל תמיר; בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו; נשיא המדינה יצחק
נבון בנושא בקשות חנינה.