קשת בן-ציון, מועצה למען יהודי ברית המועצות, פרוטוקולים, התכתבות, תקנון, סקירות

01.01.1979 - 31.12.1982

סימול התיק : פ 318 - 7

שייך לארכיון: קשת בן-ציון
סוג התאריך: משוער

תוכן

נושאים עיקריים: בעיות של אסירי ציון; תקציב המועצה; השתתפות בועידות בינלאומיות; דו"ח עליה מברה"מ (ינואר-יוני 1980); תקנון המועצה הציבורית למען יהודי ברית המועצות; לימודים בנושא יהדות זמננו והחברה ישראלית.