קשת בן-ציון, קליטת עולים, התכתבות בנושא דיור סוציאלי

01.01.1980 - 31.12.1981

סימול התיק : פ 318 - 6

שייך לארכיון: קשת בן-ציון
סוג התאריך: משוער

תוכן

התכתבות עם: משרד לקליטת עליה; "פרזות", חברה ממשלתית-עירונית לשכון ירושלים; החברה הלאומית לשיכון עולים
בישראל;
חברת עמידר; המועצה המקומית בית שמש; משרד הבינוי והשיכון בנושא בקשות לסיוע בדיור סוציאלי.