קשת בן-ציון, קליטת עולים, התכתבות עם עולים חדשים בנושאי תעסוקה

01.01.1978 - 04.12.1981

סימול התיק : פ 318 - 5

שייך לארכיון: קשת בן-ציון
סוג התאריך: משוער

תוכן

התכתבות עם עולים חדשים מברה"מ בנושאי תעסוקה וקליטה.
רוסית, עברית