קשת בן-ציון, תעודות וכרטיסים שונים

01.01.1934 - 31.12.1983

סימול התיק : פ 318 - 4

שייך לארכיון: קשת בן-ציון
סוג התאריך: משוער

תוכן

כרטיס ציר של הועדה הארצית השמינית של הצה"ר; איגוד המוזיאונים בישראל.