קשת בן-ציון, התכתבות

01.01.1933 - 31.12.1984

סימול התיק : פ 318 - 2

שייך לארכיון: קשת בן-ציון
סוג התאריך: משוער

תוכן

התכתבות עם: חוג הנוער הדתי, לשכת שר הבריאות, אגף השיקום משרד הבטחון, לשכת נשיא המדינה, נעמת, משרד
העבודה והרווחה, חיים לנדאו שר התחבורה, חבר הכנסת מיכאל דקל, המשרד לקליטת העליה, משרד הבינוי והשיכון,
חברת "עמידר", האגודה הישראלית לבעיות הפרלמנטריזם, עזריאל ולדמן מנכ"ל משרד הקליטה, משה ניסים שר המשפטים, אריה אשל, חיים לזר, השר דוד לוי משרד השיכון, חברי הנהלת מכון ז'בוטינסקי, מאיר שמגר, ברוך מינקוביץ.
נושאים עיקריים: בקשות חנינה, עזרה לעולים מברה"מ, התיחסות לספרו של אריה אשל על אבשלום חביב, עניני מכון
ז'בוטינסקי.