קשת בן-ציון, פרטים ביוגרפיים

01.01.1914 - 31.12.1984

סימול התיק : פ 318 - 1

שייך לארכיון: קשת בן-ציון
סוג התאריך: משוער

תוכן

תולדות חייו של בן ציון קשת (בן ציון קצנלנבוגן); שאלון ליוצאי ארגוני המחתרת היהודיים בא"י בתקופת המנדט הבריטי.