אדרי אליעזר, תעודות ואישורים שונים.

01.01.1920 - 31.12.1932

סימול התיק : פ 308 - 2

שייך לארכיון: אדרי אליעזר
סוג התאריך: משוער

תוכן

כרטיסי ציר ותעודות חבר של ועידות התנועה הרביזיוניסטית,
ומוסדות שונים.