קפלן הארי, התכתבות עם מזכיר ראש ממשלת דרום אפריקה

סימול התיק : פ 304 - 3

שייך לארכיון: קפלן הארי

תוכן

בתיק:
העתק מכתב מזכירו של הגנרל י. סמאטס מ 8.8.1940 אל הצ"ח יוהנסבורג עם דברי הערכה לזאב ז'בוטינסקי ז"ל