קפלן הארי, התכתבות עם שונים בעניין הספר "תרי"ג מילים"

01.01.1944 - 31.12.1949

סימול התיק : פ 304 - 2

שייך לארכיון: קפלן הארי
סוג התאריך: שנה נכונה