קפלן הארי, יוענה ז'בוטינסקי - התכתבות בעניין הספר "תרי"ג מילים"

01.01.1939 - 31.12.1950

סימול התיק : פ 304 - 1

שייך לארכיון: קפלן הארי
סוג התאריך: שנה נכונה

תוכן

בתיק גם:
חליפת מכתבים עם תמר ז'בוטינסקי קופ, ערי ז'בוטינסקי
ואייזיק רמבה