גורביץ אלכסנדר, לזכרו

25.03.1980 - 31.05.1980

סימול התיק : פ 297 - 14

שייך לארכיון: גורביץ אלכסנדר
סוג התאריך: שנה וחודש נכונים