גורביץ אלכסנדר, התכתבות בענייני מכון ז'בוטינסקי

01.01.1954 - 31.12.1985

סימול התיק : פ 297 - 11

שייך לארכיון: גורביץ אלכסנדר
סוג התאריך: שנה נכונה

תוכן

1954
1963
1964
1985