גורביץ אלכסנדר, התכתבות עם אהרון צבי פרופס

01.01.1948 - 31.12.1948

סימול התיק : פ 297 - 9

שייך לארכיון: גורביץ אלכסנדר
סוג התאריך: שנה נכונה