גורביץ אלכסנדר, התכתבות עם מרדכי אולמרט

01.01.1948 - 31.12.1972

סימול התיק : פ 297 - 8

שייך לארכיון: גורביץ אלכסנדר
סוג התאריך: שנה נכונה