גורביץ אלכסנדר, התכתבות עם אישים שונים

01.01.1925 - 31.12.1947

סימול התיק : פ 297 - 7

שייך לארכיון: גורביץ אלכסנדר
סוג התאריך: שנה נכונה