גורביץ אלכסנדר, התכתבות עם ההנהלה העולמית של ברית הצה"ר

01.01.1948 - 31.12.1949

סימול התיק : פ 297 - 5

שייך לארכיון: גורביץ אלכסנדר
סוג התאריך: שנה נכונה