גורביץ אלכסנדר, התכתבות עם התנועת בית"ר והצה"ר בסין

01.01.1947 - 31.12.1948

סימול התיק : פ 297 - 4

שייך לארכיון: גורביץ אלכסנדר
סוג התאריך: שנה נכונה