גורביץ אלכסנדר, התכתבות עם מוסדות התנועה הרוויזיוניסטית

01.01.1947 - 31.12.1947

סימול התיק : פ 297 - 3

שייך לארכיון: גורביץ אלכסנדר
סוג התאריך: שנה נכונה