שמחון יוסף, דבורה שמחון. תעודות, מכתבים

01.01.1948 - 31.12.2008

סימול התיק : פ 274 - 13

שייך לארכיון: שמחון יוסף
סוג התאריך: משוער

תוכן

תעודות שונות של דבורה שמחון, אשתו של יוסף שמחון: האצ"ל, תעודות חבר; תעודת המתיצב לשרות העם.
מכתבים אל דבורה ממשרד הבטחון, מכתב אל יוסף שטיין עם פרטים על תחנת השידור "קול ציון הלוחמת"; שאלון ללקסיקון ישובי.
בתיק גם: פנקס רשימות; תעודת זהות של ישראל לדנברג, אביה של דבורה.