שמחון יוסף, מכתבים, אישורים

01.01.1948 - 31.12.1954

סימול התיק : פ 274 - 6

שייך לארכיון: שמחון יוסף
סוג התאריך: משוער

תוכן

אישורי חופשה מחוץ למחנה,
אישור מטעם מגן דוד אדום; מכתב תודה ל מר י.יופה; הזמנה לטקס גילוי אנדרטה לזכר דב גרונר.