שמחון יוסף, זכרונות, יומן. הדפסה

06.03.1946 - 31.12.1946

סימול התיק : פ 274 - 3

שייך לארכיון: שמחון יוסף
סוג התאריך: מדויק

תוכן

יומן מאת יוסף שמחון מתקופת מעצרו בבית כלא המרכזי בירושלים.
דפים מודפסים.