שמחון יוסף, מאמרים עליו

01.09.1955 - 08.06.2006

סימול התיק : פ 274 - 8

שייך לארכיון: שמחון יוסף

תוכן

מאמרים לזכרו. כתבה במלאת ששים שנה לפעולת האצ"ל בצריפין בה נתפסו אשבל ושמחון.