שמחון יוסף, ערעורים לשלטונות המנדט בענין גזר-דין מוות, התכתבות

20.05.1946 - 17.06.1946

סימול התיק : פ 274 - 4

שייך לארכיון: שמחון יוסף