שמחון יוסף, פרטים ביוגרפיים

30.11.1925 - 28.08.1955

סימול התיק : פ 274 - 1

שייך לארכיון: שמחון יוסף

תוכן

מתוך: אנציקלופדיה של חלוצי הישוב ובוניו של דוד תדהר; שאלון מטעם משרד הביטחון יח' המוזיאונים; רשימות תאריכים
משמעותיים בחייו בכתב ידו של יוסף שמחון, רשימת פעולות בהן השתתף מאת דבורה שמחון.