דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 1-10 מתוך 13 פריטים

סימול פ 274 - 1
שמחון יוסף, תעודות מתאריך: 01/01/1948
עד תאריך: 31/12/2004
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 274 - 2
סימול פ 274 - 3
שמחון יוסף, מכתבים, אישורים מתאריך: 01/01/1948
עד תאריך: 31/12/1954
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 274 - 6
סימול פ 274 - 7
שמחון יוסף, מאמרים עליו מתאריך: 01/09/1955
עד תאריך: 08/06/2006
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 274 - 8
שמחון יוסף, חוברות, פרסומים מתאריך: 01/01/1950
עד תאריך: 31/12/1978
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 274 - 9
שמחון יוסף, תצלומים מתאריך: 01/01/1940
עד תאריך: 31/12/1955
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 274 - 10