דנציגר פליקס, התכתבות עם משה שרתוק.

20.05.1948 - 21.05.1948

סימול התיק : פ 270 - 1

שייך לארכיון: דנציגר פליקס

תוכן

הצעתו של פליקס דנציגר למנות את מנחם בגין לתפקיד המנהיג הצבאי
הבכיר במדינת ישראל ותשובת משה שרתוק.