יוסיפוף יוסף, התכתבות עם שונים

01.01.1940 - 31.12.1967

סימול התיק : פ 267 - 3/ 6

שייך לארכיון: יוסיפוף יוסף
סוג התאריך: שנה נכונה