יוסיפוף יוסף, התכתבות עם איחוד עולי בולגריה ובקשר אליו

01.01.1957 - 31.12.1966

סימול התיק : פ 267 - 3/ 5

שייך לארכיון: יוסיפוף יוסף
סוג התאריך: שנה נכונה