יוסיפוף יוסף, התכתבות עם עיריית תל אביב - יפו ובקשר אליה

01.01.1953 - 31.12.1965

סימול התיק : פ 267 - 3/ 4

שייך לארכיון: יוסיפוף יוסף
סוג התאריך: שנה נכונה