יוסיפוף יוסף, התכתבות עם מוסדות תנועת ז'בוטינסקי

01.01.1958 - 31.12.1967

סימול התיק : פ 267 - 3/ 3

שייך לארכיון: יוסיפוף יוסף
סוג התאריך: שנה נכונה