יוסיפוף יוסף, התכתבות עם מוסדות וארגונים שונים

01.01.1941 - 31.12.1966

סימול התיק : פ 267 - 3/ 2

שייך לארכיון: יוסיפוף יוסף
סוג התאריך: שנה נכונה