גרינברג איבן, דוח"ות כספיים של הצה"ר סניף אנגליה.

18.02.1947 - 17.10.1947

סימול התיק : פ 265 - 19

שייך לארכיון: גרינברג איבן