גרינברג איבן, חוזרים שונים.

01.09.1948 - 28.03.1950

סימול התיק : פ 265 - 17

שייך לארכיון: גרינברג איבן

תוכן

חוזרים של מטה האצ"ל לגולה ואיגוד עולמי של ברית הצה"ר בתפוצות
הגולה.