גרינברג איבן, רשימות של חברי סניף הצה"ר בלונדון ותורמים.

01.01.1947 - 31.12.1947

סימול התיק : פ 265 - 16

שייך לארכיון: גרינברג איבן
סוג התאריך: משוער