גרינברג איבן, League for a Jewish Dominion in Palestine התכתבות, תזכירים, דוח"ות

28.02.1946 - 12.09.1946

סימול התיק : פ 265 - 15

שייך לארכיון: גרינברג איבן