גרינברג איבן, של"ח. דו"ח

06.11.1950 - 06.11.1950

סימול התיק : פ 265 - 14

שייך לארכיון: גרינברג איבן

תוכן

רשימת אישים פעילים בשל"ח; רשימת אנשי מחתרת שקבלו עזרה כספית;
של"ח למען ההתישבות ומשפחות חללים.