גרינברג איבן, התכתבות עם סניפי תנועת החרות בארצות שונות.

31.08.1948 - 26.05.1949

סימול התיק : פ 265 - 12

שייך לארכיון: גרינברג איבן

תוכן

התכתבות עם מרכז תנועת החרות בארץ ישראל, עם הנציגות באירופה
בפריס, הסניף בלונדון, הסניף בארגנטינה.
בתיק גם: החלטות מדיניות של המועצה הלאומית בא"י (אספה ראשונה).
נושאים עיקריים: פעולתה של התנועה בארצות הגולה; גיוס כספים;
היחסים בין הצה"ר וחרות.