גרינברג איבן, המפלגות הבריטיות על הציונות. רשימות.

23.03.1938 - 22.05.1945

סימול התיק : פ 265 - 11

שייך לארכיון: גרינברג איבן

תוכן

ציטוטים מתמציות הועידות המפלגתיות הבריטיות על הציונות.