גרינברג איבן, הלשכה לחקר דעת הקהל. חוזרים.

17.09.1948 - 09.12.1948

סימול התיק : פ 265 - 10

שייך לארכיון: גרינברג איבן