גרינברג איבן, התכתבות של אנשים שונים.

13.02.1946 - 01.06.1948

סימול התיק : פ 265 - 9

שייך לארכיון: גרינברג איבן

תוכן

התכתבות של מכס זליגמן בעניני גולי אפריקה; מכתב של אבא הלל
סילבר לי. ליפשיץ.