גרינברג איבן, קטעי מאמרים, רשימות שלו.

01.01.1945 - 31.12.1949

סימול התיק : פ 265 - 8

שייך לארכיון: גרינברג איבן
סוג התאריך: משוער

תוכן

הערות למכתב וראיון של איבן גרינברג למר הופמאיר; מאמר על ההגנת
הון בישראל; קטע ממאמר ISRAEL IN A 'NEW-CLEAR' AGE
חליפת מכתבים בין איבן גרינברג ולורד סטרבולג'י (קטע מעתון).