גרינברג איבן, התכתבות עם מוסדות התנועה.

27.09.1943 - 01.04.1954

סימול התיק : פ 265 - 4

שייך לארכיון: גרינברג איבן

תוכן

התכתבות עם: COMMITTEE FOR A JEWISH ARMY, ASSIRE ZION COMMITTEE,
ברית הצה"ר בתפוצות הגולה - איגוד עולמי, של"ח, RECEPTION
COMMITTEE FOR MENACHEM BEGIN.
נושאים עיקריים: גיוס כספים; הקמת סניף הצה"ר באנגליה; דו"ח על
ביקורו של מנחם בגין בניו יורק; עזרה ללוחמי המחתרות.