גרינברג איבן, התכתבות עם מוסדות שונים.

11.06.1947 - 07.10.1947

סימול התיק : פ 265 - 3

שייך לארכיון: גרינברג איבן

תוכן

התכתבות עם: MIDDLE EAST PRESS SERVICES, GALIL PUBLISHING
COMPANY.
נושאים עיקריים: משלוח מאמרים; ענינים כספיים.