גרינברג איבן, התכתבות עם אנשים שונים.

17.04.1940 - 10.11.1963

סימול התיק : פ 265 - 2

שייך לארכיון: גרינברג איבן

תוכן

התכתבות עם: או.ק. רבינוביץ, א. בן אליעזר, י. הלפרין, ה. הורביץ
ז'. דנוביץ, פטר ברגסון, מאיר גרוסמן, א. אברהמס, ז'. מלצר
ואחרים.
נושאים עיקריים: משלוח ספרים; ענינים כספיים; על הפרסום של
'לילות לבנים' ו'המרד' של בגין; עניני התנועה ועתונות התנועה;
תגובות לפרסומים שונים.