גרינברג איבן, מכתבים אל גרינברג, העורך של העיתונים THE JEWISH CHRONICLE THE JEWISH STANDARD

23.04.1937 - 01.06.1949

סימול התיק : פ 265 - 1

שייך לארכיון: גרינברג איבן

תוכן

מכתבים מאת: מאיר גרוסמן, א. ספיר, ג' סטרן, או.ק. רבינוביץ,
לורד סטרבולג'י, מ. זליגמן ואחרים.
נושאים עיקריים: משלוח מאמרים וספרים; תגובות למאמרים שונים;
בקשות לפרסום ותיקונים של מאמרים.