רוזנבלום הרצל, מאמרים שלו. קטעי עתונים.

07.01.1983 - 11.03.1988

סימול התיק : פ 258 - 6

שייך לארכיון: רוזנבלום הרצל

תוכן

נושאים עיקריים: עליה מרוסיה; יחסים עם ירדן, רוסיה, סין, מצרים;
המצב בליכוד; עניני פוליטיקה מודרנית.