רוזנבלום הרצל, מאמרים שלו. קטעי עתונים.

16.01.1981 - 24.12.1982

סימול התיק : פ 258 - 5

שייך לארכיון: רוזנבלום הרצל

תוכן

נושאים עיקריים: על עזר וייצמן, בעית היורדים, דרכי הציונות,
יחסים בין ספרדים ואשכנזים, תגובות על ארועים פוליטיים שונים.