רוזנבלום הרצל, מאמרים שלו. קטעי עתונים.

05.02.1948 - 12.12.1980

סימול התיק : פ 258 - 4

שייך לארכיון: רוזנבלום הרצל

תוכן

רוב המאמרים - ב'ידיעות אחרונות'.
נושאים עיקריים: זכרונות על זאב ז'בוטינסקי, על הסתדרות הציונית,
מצב בתנועת החרות, על מיעוטים במדינת ישראל, בקורת על מפלגת
העבודה, נושא השלום ופוליטיקה מודרנית.